Byggestartsindeks

Indeks viser trendene innenfor de respektive hovedgrupper og dekker alt innhold i vår database. Ønsker du mer detaljinfo- ta kontakt med kundekontakt i Norge Bygges
Totalt -7%
Boliger -16%
Industrier 46%
Lokaler -6%
Anlegg -7%