Om Norge Bygges

Vi har koll på byggmarknaden och byggprojekt i hela Sverige!

Vi er Byggenorges forretningskilde – den hyggelige, uredde, og fremgangsrike bedriften som skaper skreddersydde tjenester basert på prosjektinformasjon fra våre daglige markedsundersøkelser.

Vi tilbyr deg og hele byggebransjen bedre kontroll på markedet, en mer effektiv markedsføring, en unik beslutningsstøtte i våre markedsanalyser, og flere og bedre forretningsmuligheter.

Siden oppstarten i 2004 har Norge Bygges utviklet seg til å bli en viktig og sentral aktør i bygg- og anleggsbransjen i Norge innen våre forretningsområder. Vi er en ambisiøs og innovativ bedrift som har blitt tatt godt i mot i markedet av våre kunder og samarbeidspartnere. Vi er stolte av å ha brorparten av de største entreprenørselskapene i Norge er kunder hos oss!


Vi har en uvurderlig oversikt over bygg- og anleggsmarkedet i hele Norge – fra boligprosjekter i Oslo til veg-prosjekter i Tromsø. Vi vet hvem som er byggherrer, hvilke bedrifter som prosjekterende og utførende, anbud og anskaffelser. Du og din bedrift får hjelp med å nå rett beslutningstager ved riktig byggeprosjekt til riktig tidspunkt slik at du kan påvirke og selge til en målgruppe som årlig tar beslutninger om nye byggeprosjekter, og kjøper inn varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner.

Dette kan vi gjøre gjennom våre daglige markedsundersøkelser, der vi hele tiden følger opp planlagte og igangsatte byggeprosjekter, og finner ut hvem som bygger hva, hvor, når og hvordan. Vi følger et prosjekt fra de første utkastene og planlagte byggeprosjektene til prosjekter som skal prosjekteres, er ute på anbud eller som er ferdig kontrahert.